Kalite Bilincimiz

Migros Güvenlik Çemberi

ALIRKEN GÜVENLİ (TEDARİKÇİ)

 • Tedarikçi seçimine büyük önem veren Migros, tedarikçilerin uygulamalarını takip etmekte ve tedarikçilerinin performanslarını artırmaları yönünde onlara yardım ve rehberlik sunmaktadır. Migros protokolü doğrultusunda tedarikçi firmaların üretim tesisleri denetlenmektedir. Yapılan denetimler neticesinde yeterli puanı alamayan tedarikçi firmalardan ürün satın alımı yapılmamaktadır.
 • Migros, tedarikçilerinin, "Kaliteli ve Güvenli ürün" üretmesinin yanı sıra, çalışanlarına ve çevreye duyarlı üretim yapmaları konusunda da farkındalığını artırmak amacı ile yapılan “tedarikçi denetim programı” kapsamını 2015 yılında genişletmiştir.
 • Migros Tedarikçi denetim programı çerçevesinde mevcutta uygulanan ISO 9001 (Kalite Yönetim Sistemi) ve ISO 22000 (Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi) denetimlerine, ISO 14001 (Çevre Yönetim Sistemi ), OHSAS 18001 (İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi) ve SA 8000 (Sosyal Sorumluluk Standartı) denetimlerini de ilave etmiştir.
 • Migros, ürün sağlığı konusunda Uluslararası ölçekte standartların gereklerini yerine getirmekte ve her ürünün daha ilk alım aşamasından nihai tüketiciye ulaştığı noktaya kadar olan süreçlerini kontrol altına almaktadır.
 • Satışa sunulan ve sunulacak olan tüm ürünler, Gıda-Gıda dışı olmak üzere özel hazırlanmış “Migros Kontrol Kriterleri” ve yasal mevzuat kriterleri doğrultusunda, kalite uzmanları tarafından periyodik olarak izlenmektedir.
 • Migros markalı ürünler, üretimden nihai tüketiciye ulaşıncaya kadar her aşamada titizlikle kontrol edilir. Ürünlerin performansları; üretim öncesinde yapılan tesis kontrolleri, içerik ve kalite analizleri, tüketici tat panelleri ile düzenli olarak takip edilmektedir.
 • Tarımsal üretim ve hayvancılık alanlarında güvenli ürünler sunmak için Migros, “iyi tarım uygulamaları üretim modeli”ni benimsenmiş olup, tedarikçilerini sertifikalı tarım yapmaları için teşvik etmektedir. Ayrıca Migros bitkisel üretimde “iyi tarım uygulamaları grup sertifikasyonuna” sahip ilk perakendeci olarak üretici gruplarının birebir sertifikasyon ve denetim süreçlerini de takip etmektedir.SAKLARKEN/SEVK EDERKEN GÜVENLİ (DAĞITIM MERKEZİ)

 • Migros Ticaret A.Ş.’nin , Dağıtım merkezleri ve mağazalarına Tedarikçi firmalar tarafından sevk edilen ürünler, her mal kabulde kontrol edilmekte, sadece kontrol sonuçları uygun olan ürünlerin mal kabulü yapılmaktadır.
 • Migros Dağıtım Merkezlerinde, kalite kontrol laboratuvarları mevcut olup, meyve-sebze depoları ve et dağıtım merkezleri dahil olmak üzere tedarikçi firmalar tarafından sevk edilen tüm ürünler mal kabul sırasında kontrol edilmektedir. 2015 yılında kalite uzmanları tarafından 145.625 ürün, mal kabul uzmanları tarafından ise 1.661.454 ürün olmak üzere toplamda 1.807.079 adet ürünün kalite kontrolü gerçekleştirilmiştir.
 • İlgili denetimlerin ve testlerin en önemli hedeflerinden biri gıda güvenliği açısından kritik önem taşıyan soğuk zincirin, ürünlerin dağıtım merkezlerindeki ilk kabul ve depolama süreçlerinden sevkiyat ve boşaltma süreçleriyle ürünün müşterilere sunulduğu ana kadar kesintisiz devamını sağlamaktır.SATARKEN GÜVENLİ (MAĞAZA)

 • Mağazalarda kalite ve gıda güvenliği sistemlerinin tüm gereklilikleri, tüm çalışanlar tarafından benimsenmiş ve her aşamadaki iş süreçlerine dahil edilmiştir.
 • Mağaza operasyon süreçlerinde, gıda güvenliğini etkileyen kritik kontrol noktaları günlük ve haftalık bazda oluşturulan kontrol formları ile takip edilmektedir. Son kullanma tarihi kontrolleri, sıcaklık kontrolleri, izlenebilirlik kontrolleri ise bu sistemin izlenmesine ilişkin kayıtlı yapılan uygulamalardan sadece bir kaçıdır.
 • Mağazalar, kalite ve gıda güvenliği uygulamalarının güçlendirilmesi, etkinliğinin artırılması amacı ile habersiz olarak bağımsız bir dış kurum tarafından ve Migros Kalite Uzmanları tarafından denetlenmektedir. Denetimler esnasında analiz örnekleri ile temizlik ve dezenfeksiyon uygulamalarının kontrolü de sağlanmaktadır.
 • Mağazalarda kalite ve gıda güvenliği bilincini artırmak, uygulamalarının sürdürülebilirliğini sağlamak amacı ile tüm çalışanlara periyodik eğitimler verilmektedir.
 • Tüm dünyada kabul görmüş kalite standartlarını kendisine kılavuz edinen Migros, sahip olduğu dört kalite yönetim sistemi belgelerine ait mağaza süreçlerini, kendi kalite ekibi ve akredite bağımsız dış kurum tarafından habersiz denetimler gerçekleştirerek kontrol etmektedir.