Riskler

Sizin Güvenliğiniz Herşeyden Önemli

Ürün risklerinin başlıcaları; Gıda ürünlerinde pestisit kalıntıları, bitki gelişim düzenleyicilerin kalıntıları, allerjenler, patojen mikroorganizmalar, ağır metaller, antibiyotik kalıntısı, mikotoksinler, tekstil, oyuncak ve kırtasiye gibi gıda dışı ürünler için azo, kanserojen ve boyar maddeler, fitalatlar, formaldehit, ağır metallar vb. dir.

Tüketici Sağlığını Tehdit Eden Yeni Riskler

Migros Ticaret A.Ş. Kalite Yönetim departmanı,  ürün güvenliğinin sürdürülebilirliğinde tüketici sağlığını tehdit eden riskleri güncel olarak takip ederek, önlemleri belirler ve Migros Ticaret A.Ş. Acil Eylem planına dahil eder. Eylem planı çerçevesinde uygulamaları sürekli takip eder. Kuş gribi, antraks vb. salgınları, tekstil ürünlerindeki  yasaklı boya maddeler, fitalatlar, süt ürünlerinde melamin vb. riskler..             

Bu riskler, insan vücudunda  biyolojik süreci etkilemesi, insan ve hayvanlarda vücütda birikerek nesilden nesile geçebilecek hasarlara yol açması ve de parçalanamadıkları için çevre kirliğine yol açmaları açısından da ele  alınmaktadır.

Bu risklerden bazılarının, insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri aşağıdaki şekilde  özetleyebiliriz;

Fitalatlar;
Yaygın olarak plastiklerin yumuşatılmasında kullanılan fitalatlar, kanser, böbrek ve karaciğer   fonksiyonları, hormonlar ve üreme sistemleri gelişimi, metabolizma ve büyüme fonksiyonları  üzerinde olumsuz etkileri dolayısıyla, insan sağlığı açısından ciddi riskler oluşturmaktadır.

Formaldehit;
Tekstilde genelde buruşmazlık ve antimikrobiyal su geçirmezlik(apre) gibi  işlemlerde kullanılır. Üründe kullanılan formaldehit’in yayılımı, ısı ve nemin yüksekliği ile  artış gösterir. Bu kimyasalların kullanımı ile, vücuda solunum, sindirim ve kısmen de deri yolu ile girer. Bazı hassas bünyelerde yorgunluk, uyuklama, deri döküntüleri, baş ağrısı, baş dönmesi, konsantrasyon bozukluğu ve hatta  astım vb. gibi  sağlık sorunları ortaya çıkabilmektedir.

Azo, kansorejen ve allerjen boyar maddeler;
Ürünlerin çeşitli aşamalardaki boyama proseslerinde kullanılan bu kimyasalların ciltde çeşitli allerjik   reaksiyonlara sebep olmakla birlikte, kanserojen etkileri bulunduğu tespit edilmiştir.

Ağır Metaller;
Kurşun, civa, arsenik, nikel vb. gibi ağır metaller, kanserojen, allerjik ve toksik etkilerinden dolayı, hormonal  sistem , kan ve dolaşım sistemi, bağışıklık sistemi, solunum, sinir ve sindirim sistemini  doğrudan etkilemektedir.